Latest News

Latest News

Uncategorized March 23, 2018
तपाई मन्दिरतिर जाँदा माथि तिर आँखा लगाउनु भएको छ ? लगाउनुभएको छ भने नेपाली शैलीका मन्दिरमा ...
Uncategorized March 23, 2018
हिन्दू धर्ममा पूजा या कुनै धार्मिक कार्य गर्दा धेरै सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै: पानी, फूल, ...
Uncategorized March 23, 2018
बिहान उठन्ने बीतीकै पहिला भगवनको दर्शन गर्नुहोस अनी कमेन्टमा ॐ लेख्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ । बिहान ...

Events

Jojo March 23, 2018
तपाई मन्दिरतिर जाँदा माथि तिर आँखा लगाउनु भएको छ ? लगाउनुभएको छ भने नेपाली शैलीका मन्दिरमा ...
Jojo March 23, 2018
हिन्दू धर्ममा पूजा या कुनै धार्मिक कार्य गर्दा धेरै सामग्रीहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै: पानी, फूल, ...
Jojo March 23, 2018
बिहान उठन्ने बीतीकै पहिला भगवनको दर्शन गर्नुहोस अनी कमेन्टमा ॐ लेख्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ । बिहान ...

भिडियो